همانطور که در مطالب قبلی درباره ترکیب بندی در عکاسی صحبت کردیم؛ می‌خواهیم در این مطلب به شما بگوییم که چگونه استفاده از خطوط در ترکیب بندی می تواند در عکس شما اثرگذار باشد.

ترکیب‌بندی نتیجه زیادی در تاثیرگذاری عکس خواهد داشت. به همین دلیل درک مفهوم ترکیب‌بندی و استفاده موثر و خلاقانه از آن نیز مهم است. در واقع همانطور که قبلا به قوانین ترکیب بندی اشاره کردیم، ترکیب‌بندی، توصیف موقعیت عناصر مختلف در عکس نسبت به هم است. خطوط راهنما در عکس می‌توانند بسته به نوع سوژه شما، افقی، عمودی یا مورب باشند

با نگاهی به تصاویر زیر خطوطی را در تصویر مشاهده می‌کنید که در نهایت به سوژه ختم شده‌اند. برای درک بهتر بر روی این خطوط فلش‍های قرار داده شده‌ تا کسانی که به تازگی عکاسی می‌کنند بتوانند این خطوط را تشخیص دهند.

در تصویر زیر راهرویی را می‌بینید که خطوط حاصل از آن، به صورت مورب با نگاه راهب جوان در تضاد است و همچنین زنی که سبد بر سر دارد و در راهرو در حال حرکت است، در ایجاد این جهت در پس‌زمینه موثر بوده است. این خطوط کمک می‌کنند که توجه بیینده در پیش‌زمینه، به راهب باشد.

استفاده از خطوط در ترکیب بندی

یک ترکیب ساده در عکس قرار دادن سوژه در مرکز تصویر است. در عکس زیر تور ماهیگیری را می‌بینید که خطوط مورب، چشم را به ماهیگیر هدایت کرده و لنز واید، عمق میدان خوبی ایجاد کرده است.

استفاده از خطوط در ترکیب بندی

تمرکز اصلی در عکس زیر بر روی راهبان و ثبت نور محیط و اشعه‌های نور خورشید بوده است. در واقع راهبان در میان دو سری خطوط (خطوط حاصل شده از دیوار و خطوط حاصل از جهت نور خورشید) قرار گرفته و محوریت عکس را دارند.

استفاده از خطوط در ترکیب بندی

در عکس زیر، راهب در یک سوم سمت چپ عکس قرار گرفته است. ستون‌های راهرو عمق میدان خوبی به عکس بخشیده و خطوط ایجاد شده در سقف چشم را به راهب که پایین نگاه کرده و در حال حرکت به سمت جلو است جلب می‌کند.

استفاده از خطوط در ترکیب بندی

عکس زیر نمونه دیگری از قرار دادن سوژه در مرکز تصویر است. با عکاسی از زاویه پایین و لنزی واید، دیوارها و آجرکاری آن‌ها با ایجاد خطوط چشم را به مرکز تصویر و راهب هدایت می‌کنند.

استفاده از خطوط در ترکیب بندی

عکس‌های با کادر مورب که نسبت به خطر افق تراز نیستند خیلی معمول نیستند اما شما می‌توانید با خلاقیت از آن استفاده کنید. به عکس زیر نگاه کنید. این عکس از زاویه پایین از ماهیگیر گرفته شده است. امتداد خط افق با قایق خطی مورب را در طول تصویر ایجاد کرده است که ترکیب متقاطع به شمار می‌رود. همچنین بازتاب سبد این ماهیگیر در آب خطوط دیگری را ایجاد کرده که بازهم چشم را به مرکز تصویر هدایت می‌کند.

استفاده از خطوط در ترکیب بندی

یکی از راه‌های ساده دیگر استفاده از اشعه‌های نور در عکس است. برای مثال در عکس زیر، چهره راهب در تضاد با جهت اشعه‌های نور بوده و کنتراست خوبی را در عکس ایجاد کرده است.

استفاده از خطوط در ترکیب بندی

با اینکه ترکیب بندی و درک قوانین آن کمک زیادی به گرفتن عکس هایی بهتر می کند اما نباید فراموش کنید که خلاقیت مهم ترین عامل در ایجاد عکس هایی ماندگار است. تمرین و لذت بردن از عکاسی را فراموش نکنید و با استفاده از دانشی که کسب کرده اید با سبک خودتان عکاسی کنید.